Prijzen

Een rieten dak, wat kost het?

De prijs van een rieten dak is afhankelijk van veel factoren.
De belangrijkste zijn:

  • Het kwaliteitsbewustzijn van de rietdekker.
  • De moeilijkheidsgraad van het rietendak.
  • De geografische ligging van het object.
  • Rietkeuze (goed riet is aanzienlijk duurder!!! dan slecht riet.)

Ondanks dat er na bijna elke rietdekklus na calculatie wordt gedaan is het zeer moeilijk hiervoor algemene richtlijnen te geven.

De “ gemiddelde prijs” voor rietdekkerswerk is op dit moment:

(maart 2024) ±€ 137,00 per vierkante meter en ±€ 147,00 per meter (nok)vorst, beide ex BTW.

Deze prijs geldt voor een relatief simpel “vlak” rietendak exclusief eventueel bijkomende kosten als afvoeren afval, steigerwerk, lood-en timmerwerk ect.

Wordt er op uurtarief gewerkt dan is het gemiddelde berekende uurloon
±€ 65,00 per uur ex BTW.

Voor een “gemiddeld” rieten dak heeft een goed rietdekkersbedrijf met personeel ongeveer deze prijs nodig om een goed rieten dak te kunnen maken.

Om voor een specifiek object een prijs te maken is het goed om enig inzicht te hebben in de manier waarop de verschillende factoren meewerken aan het tot stand komen van de prijs.

DSC_0919 2022R

Het kwaliteitsbewustzijn van de rietdekker:

Het maken van een rietendak vraagt voornamelijk tijd. Hoe beter het rieten dak moet worden hoe langzamer dit zal gaan. Het willen maken van een echt goed rieten dak en het willen leggen van veel vierkantenmeters zijn echt tegengestelde wensen.

Elk rietdekkersbedrijf zoekt hierin haar eigen compromis. In de praktijk is goed waar te nemen dat de bedrijven die een echt goed rietendak maken, hiervoor een hogere prijs voor moeten vragen, dan zij die met een lager kwaliteitsniveau genoegen nemen.

Kwaliteit kost geld. Omdat de levensduurverwachting van het rietendak echter rechtstreeks afhankelijk is van de kwaliteit, is de prijs die betaald wordt voor goed werk op termijn goedkoper.

Het BTW tarief voor rietdekwerk is normaal gesproken 21%, zowel voor compleet nieuw werk als ook voor het her dekken van bestaande panden en ook voor reparaties en onderhoud. Een uitzondering hierop zijn eventueel (vaak tijdelijke) maatregelen voor op isolatie en renovatie gerichte werkzaamheden.
Zo geldt op dit moment (Dec 2023) dat de overheid riet beschouwt als een isolatiemateriaal dus zit hierop bij een schroefdak €15,00 per m2 op met een max van 200 m2 (zolang de voorraad strekt zeg maar.)
Doet men nog een energiebesparende maatregel kan dit worden verdubbeld.

De moeilijkheidsgraad van het rieten dak:

Hoe moeilijker een rieten dak, des te minder vierkante meter er per uur gemaakt kunnen worden, dus hoe hoger de prijs per vierkante meter.

Bijvoorbeeld:

Een hoog rietendak (veel seigerwerk, veel riet transportwerk het dak op).
Veel dakkapellen en dakdoorvoeren, dus veel moeilijke hoeken, zal duurder per vierkante meter zijn dan.

Een Boerderij die makkelijk toegankelijk is en waar veel vierkante meters in zitten en waar geen ramen en dakkapellen en schoorstenen in zitten zal beduidend goedkoper kunnen worden gerietdekt.

Door de enorme prijsstijgingen en de instabiele beschikbaarheid van het Chinese riet zijn rietdekkers soms genoodzaakt uit te wijken naar andere rietsoorten die beter bij de offerteprijs van het dak passen of makkelijker beschikbaar zijn.

Maar bezuinigen op het materiaal riet is altijd een slecht idee, omdat de levensduur van een rieten dak wel voor meer dan 40/60% afhangt van de kwaliteit van het gebruikte riet.

De prijs van riet was altijd zeer stabiel, maar helaas zien we sinds de 2e helft van 2020 een enorme prijsstijging. De prijsstijging van de materiaalkosten (voornamelijk riet) ten opzicht van voorjaar 2020 bedroeg tot eind 2023 maar liefst 92%.

Dus kortom bel of mail ons voor een afspraak voor de juiste prijs en het juiste advies voor uw rietendak.

DSC_1969 2022R

Contact